بایگانی ماهیانه: فروردین ۱۳۹۵

برگزاری دوره آموزش میکروکنترلر ARM -> LPC1768 – LPC1788

دوره میکروکنترلر  ARM
LPC1768

LPC1788
(سطح مقدماتی )

(سطح پیشرفته )

۳۲ ساعت مقدماتی، ۳۲ ساعت پیشرفته

مدرس : مهندس مهدی زرکوب

محل کلاس : اصفهان و شهر مورد نظر بنا به تقاضا

سرفصل دوره آموزش حرفه ای میکروکنترلر LPC1768

سرفصل دوره آموزش حرفه ای میکرو کنترلر LPC1788