بایگانی ماهیانه: مهر ۱۳۹۶

فیلم های آموزش مقدماتی کار با نرم افزار STM32CubeMX و توابع HAL

http://www.arm-education.ir/im/STM32CubeMX_armeducation.png

دانلود مستقیم فیلم ها از اینجا :

http://zarkoob.persiangig.com/video/STM32CubeMX

پسورد : www.arm-education.ir


مشاهده در آپارات :

۱-۱- نحوه ایجاد پروژه در نرم افزار STM32CubeMX برای keil و پروگرام کردن بر روی برد stm32f103ve
“فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :

http://www.aparat.com/v/2ZG6m

۲-۱- نحوه تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX برای خروجی کردن پایه ها و استفاده از توابع به منظور ست و ریست کردن آن در کامپایلر keil
“فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :

http://www.aparat.com/v/TOy8x

۲-۲- نحوه تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX برای ورودی کردن پایه ها و استفاده از توابع به منظور خواندن وضعیت پایه در کامپایلر keil
“فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :

https://www.aparat.com/v/eX0iz

۳-۱- نحوه تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX به منظور استفاده وقفه خارجی برای پایه های در کامپایلر keil  “فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :

۴-۱- نحوه تنظیمات در نرم افزار STM32CubeMX برای پورت سریال و ارسال یک رشته

“فیلم کیفیت بالا ” در آپارات :
۴-۲- دریافت یک کاراکتر و رشته از پورت سریال با استفاده از توابع HAL 
“فیلم کیفیت بالا ”
۴-۳- دریافت یک کاراکتر از پورت سریال با استفاده از وقفه در توابع HALاستفاده از سیمولاتور کیل برای تست برنامه

۵-۱- راه اندازی تایمر و وقفه آن با تنظیمات در STM32CubeMX

https://www.aparat.com/v/TzFhQ

۵-۲- راه اندازی PWM با تنظیمات در STM32CubeMX

https://www.aparat.com/v/F2bQI

۶-۱- راه اندازی ADC با تنظیمات در STM32CubeMX

https://www.aparat.com/v/zcRWQ

۶-۲- استفاده از وقفه در راه اندازی ADC با تنظیمات در STM32CubeMX

https://www.aparat.com/v/ToqS8

۷-۱- راه اندازی DAC با تنظیمات در STM32CubeMX و نحوه تغییرات برای پخش فایل صوتی

https://www.aparat.com/v/pmZPB

۸-۱- راه اندازی RTC با تنظیمات در STM32CubeMX برای نمایش ساعت

https://www.aparat.com/v/jiqaQ

۸-۲- استفاده از وقفه RTC با تنظیمات در STM32CubeMX

https://www.aparat.com/v/Due9U