بایگانی ماهیانه: آذر ۱۳۹۶

برگزاری دوره آموزش میکروکنترلر STM8

این سری شامل میکروکنترلرهای ۸ بیتی از شرکت ST می باشد.

http://www.arm-education.ir/im/STM8.jpg